Petkom u 17:30h NOVA SEZONA


U potrazi za pozitivnim pričama, Vjeko i njegova ekipa su se u drugoj emisiji nove sezone našli po prvi put u Prijedoru. Od grafita na zgradama, do poznatih spomenika, svašta su istražili. Planina Kozara koja pregrađuje prijedorsku kotlinu od posavske doline i dna panonskog bazena, određuje dosta životnih stvari u ovome gradu. Rijeka Sana je glavna hidrografska arterija koja do Prijedora teče u pravcu sjevera da bi promjenila smjer toka u pravcu zapada sve do ušća u rijeku Unu. Sve te prirodne ljepote daju čar ovome gradu, a pozitivni ljudi samo potvrđuju.

 

DJD POPUNA 3

DJD popuna 1

DJD POPUNA 2

DJD popuna